626 06 66 46 info@xoctermic.cat
Carrer Torrent, 8
17483 VILAÜR (Alt Empordà)

Qui som

Després de molts any d’experiència tècnica i comercial en el sector dels tancaments i en diferents nivells des de 1989 en gamistes de sistemes d’alumini i tallers d’alumini i d’acer, es va decidir finament l’any 2015 crear XOC TÈRMIC, on a partir de la mínima estructura humana necessària i oficines adequades com a oficina tècnica treballem des de l’Alt Empordà,  per a donar el servei, principalment, a l’àrea geogràfica de comarques gironines i barcelonines.

Què fem?

Assessorament tècnic i comercial d’un projecte concret, tant a particulars, com a oficines d’arquitectura o d’enginyeria, project manager o tècnics del sector de la construcció.

Realització de plànols executius de les diferents solucions constructives dels tancaments del projecte, tant per a les DF de l’obra, com per al constructor i si cal la propietat.

Realització d’Oficina Tècnica per al taller contractat de l’obra, on es fan ajudes de replanteig, presa de mides, proposta d’amidaments, plànols de producció amb els càlculs d’optimització de materials corresponents per a les comandes a proveïdors, guanyant temps a la producció, la reducció d’errors, facilitant una millor planificació i previsió de materials i processos productius.

I finalment entrega dels plànols As-Built, és a dir, facilitar plànols realitzats i actualitzats de l’execució de l’obra finalment realitzada.

Execució de l’obra directament on Xoc Tèrmic es fa càrrec dels tres punts anteriors on ja són inclosos en qualsevol contracte d’obra adjudicat a aquest.

Quins objectius tenim?

A partir de la base del coneixement tècnic del sector del tancament pretenem ajudar a, definir, assessorar, cercar, projectar i executar, tot allò vinculat amb els tancaments d’un edifici resolent els principals i els més detallats aspectes d’aquests que fan aconseguir el millor confort possible com són: el control de la llum i l’aire, l’aïllament màxim de la calor i el fred, la resistència al vent, l’estanquitat a l’aigua, la minimització de la condensació, el control de l’acústica, la seguretat física, la seguretat al furt, la salubritat de l’aire, etc.