626 06 66 46 info@xoctermic.cat
Carrer Torrent, 8
17483 VILAÜR (Alt Empordà)

Qui som

Després de molts any d’experiència tècnica i comercial en el sector dels tancaments i en diferents nivells des de 1989 a gamistes de sistemes d’alumini i tallers d’alumini i acer, es va decidir finament l’any 2015 crear XOC TÈRMIC, on a partir de la mínima estructura humana necessària i oficines adequades com a oficina tècnica i des de l’Alt Empordà, treballem per a donar el servei principalment a l’àrea geogràfica de comarques gironines i barcelonines.

Què fem?

Treballem en tres línies:

Assessorament tècnic per a un projecte concret

Realització de plànols del projecte amb la opció dels plànols executius del propi projecte i fins i tot plànols de producció per a la millor planificació i previsió de materials i processos productius.

Execució del projecte directament on els dos punts anterios ja hi són inclosos.

Quins objectius tenim?

A partir de la base del coneixement tècnic del sector del tancament per ajudar a definir, assessorar, cercar, projectar i executar tot allò vinculat amb els tancaments d’un edifici resolent els principals i els més detallats aspectes d’aquests com són: el control de la llum i l’aire, l’aïllament màxim de la calor i el fred, la resistència al vent, l’estanquitat a l’aigua, la minimització de la condensació, el control de l’acústica, la seguretat física, la seguretat al furt, la salubritat de l’aire, etc.